Po prawie półrocznej przerwie w stacjonarnej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Miejskiej  Starogard Gdański   wznowione zostały zajęcia terapeutyczne dla osób korzystających ze wsparcia Ośrodka. Wznowienie działań umożliwiła decyzja Prezydenta Miasta Starogard Gdański, poprzedzona decyzją Wojewody Pomorskiego oraz pozytywną opinią Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Starogardzie Gdańskim.
Okres zawieszenia pracy stacjonarnej był niezwykle wymagającym i  trudnym czasem dla wszystkich  domowników. W celu zachowania relacji terapeutycznej pomiędzy zespołem wspierająco – aktywizującym a podopiecznymi koniecznym było przeorganizowanie dotychczasowej pracy jak również wdrożenie nowych metod kontaktu. Pomocnym okazały się portale społecznościowe oraz korzystanie z komunikatorów dostępnych on-line. Pozwoliło to na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Rozmowy wspierające odbywały się telefonicznie oraz przy pomocy komunikatorów społecznościowych. Domownicy aktywizowani byli do pracy własnej i zaangażowania w akcje oraz konkursy plastyczne i twórcze organizowane wewnętrznie  przez Dom  oraz instytucje kultury w naszym mieście. W ramach pracy zdalnej otrzymywali do swoich domów pakiety terapeutyczne z zadaniami 
i propozycjami aktywności, które regularnie dostarczane były przez członków zespołu.
- Ten czas mamy na szczęście za sobą. Nic nie zastąpi  bezpośredniego kontaktu 
z drugim człowiekiem oraz treningów celowej aktywności. Od tygodnia obiekty  ŚDS przy ul. Pelplińskiej 3 oraz przy al. Jana Pawła II 5 i 6 ponownie rozkwitają aktywnością, radością i energią  swoich Domowników. Grupa cieszy się ze spotkań  twarzą w twarz i wiele ma do nadrobienia. Nasz dom ponownie tętni życiem - mówi dyrektor ŚDS Aleksandra Formela - Środowiskowy Dom Samopomocy serdecznie zaprasza do skorzystania z Naszej oferty. Informujemy również, że w dalszym ciągu istnieje możliwość przyjęcia nowych osób, które chciałyby korzystać z oferowanego wsparcia - dodaje pani Aleksandra.
Aby zostać uczestnikiem ŚDS wystarczy pobrać osobiście w naszej placówce, ze strony internetowej Domu lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdański niezbędne  druki  tj.:  
  1. wniosek o  skierowania do ŚDS,
  2. zaświadczenie lekarza rodzinnego dla celów ubiegania się o skierowanie do ŚDS o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją  o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnością fizyczną,
  3. zaświadczenie lekarza psychiatry/neurologa.
Do wyżej wymienionych dokumentów, o ile osoba zainteresowana pobytem w  ŚDS posiada, należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
 
Wszystkie osoby zainteresowane współpracą i oferta Domu zapraszamy do kontaktu osobistego, codziennie w godzinach pracy Domu tj. od godz.7.30 do 16.00 lub telefonicznie pod numerami telefonu (58) 562-09-48, (58)561-12-96, (58)562-24-52.
Zachęcamy również do śledzenia naszych aktywności na:  
Facebooku:  https://www.facebook.com/sdsstarogard
Naszej  stronie: https://sds.starogard.pl/
Naszym  kanale  YT: 

https://youtu.be/3NqDJvHpgH8

https://youtu.be/NFz6p4_AyEc

https://youtu.be/30p7EfzDpN8

oraz wysłuchania audycji  ,,Porozmawiajmy o Starogardzie”  w dniu 21 maja o godz. 9.00 poświęconej  działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.