Środowiskowy Domy Samopomocy w Starogardzie Gdańskim jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Gminę Miejską Starogard Gdański, przeznaczonym dla następującej grupy odbiorców:
1) osób przewlekle psychicznie chorych (typ A);
2) osób upośledzonych umysłowo (typ B);
3) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C).
Środowiskowy Dom Samopomocy Gminy Miejskiej  Starogard Gdański  zapewnia 75 miejsc dla uczestników: przewlekle psychicznie chorych,  z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Czynny jest 5 dni w tygodniu  w godzinach 7.30 – 16.00.  Zajęcia prowadzone   są przez opiekunów, instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeutę oraz psychologa. Uczestnicy  mają możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą, logopedą  oraz lekarzem rehabilitacji.
Każda z grup korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy potrzebuje innych form pomocy środowiskowej, leczenia i metod terapii. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane, jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.