1. Dyrektor.
2. Zespół wspierająco-aktywizujący w składzie:
 • koordynator zespołu wspierająco-aktywizującego,
 • specjaliści i konsultanci,
 • instruktorzy terapii zajęciowej, 
 • fizjoterapeuta, 
 • opiekunowie
Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami  z zaburzeniami psychicznymi.
 
3. Pracownicy administracji:
 • główna księgowa, 
 • administrator,
 • inspektor ds. kadr i płac. 
 
4. Pracownicy obsługi;
 • robotnicy wykwalifikowani,
 • konserwator,
 • kierowca.