Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane, jako system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych dostosowanych do potrzeb psychofizycznych uczestnika, aby uczestnik rozwijał umiejętności 
z zakresu samoobsługi, aktywności społecznej i rehabilitacji. Priorytetowe kierunki działań terapeutycznych Domu obejmują:
1) kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania;
2) kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych;
3) rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności;
4) wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.