Środowiskowy Dom Samopomocy zaprasza  do wspólnego działania,

 aktywności sportowej i przełamywania stereotypów na temat osób niepełnosprawnych ruchowo i niesamodzielnych w zakresie lokomocji poprzez udział w adoptowanym wydarzeniu sportowym pt. WÓZKOWO-SPORTOWO organizowanym przez Nasz Dom we współpracy ze Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym START-ON .