Klip do Zawodów Rekreacyjno Sportowych WÓZKOWO-SPORTOWO **Blue MC - Przebij mury ograniczeń**ŚDS