Środowiskowy Dom Samopomocy rozszerza ofertę aktywizacji.

    Konsekwentnie realizowana modernizacja obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3  w ramach kolejnego etapu  zadania inwestycyjnego  ,,Likwidacji barier architektonicznych ŚDS przy ul. Pelplińskiej 3” zaowocowała w roku 2021 zwiększeniem dostępności i funkcjonalności   ośrodka wsparcia dla jego użytkowników tj.  osób niepełnosprawnych ze specjalnymi potrzebami.  
    W wyniku przeprowadzonych prac remontowych, dotychczas nie użytkowa powierzchnia pomieszczeń piwnicznych, wyposażona została w niezbędne  zaplecze sanitarne umożliwiające realizowanie treningu higienicznego /natrysk pozbawiony barier poziomych, pralkę automatyczna, uchwyty i poręcze, siedzisko kąpielowe, sygnalizację przyzywową/. 
    Nowo powstała przestrzeń użytkowa dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dała możliwość urządzenia dwóch funkcjonalnych pomieszczeń  do terapii, rehabilitacji i aktywizacji Domowników. W jednym z nich urządzona zostanie i swoją działalność rozpocznie długo wyczekiwana przez społeczność ŚDS pracownia ceramiki. Drugie pomieszczenie wykorzystane zostanie do celów usprawniania fizycznego Domowników i funkcjonować będzie jako gabinet rehabilitacji wyposażony m.in. w urządzenia do wodnego masażu wirowego kończyn górnych oraz dolnych, kabinę  UGUL wraz z osprzętem, bieżnie, rotor kończyn górnych oraz dolnych, orbitrek, podnośnik dla osób niepełnosprawnych – wyjaśnia dyrektor ŚDS Aleksandra Formela. 
    Wykonane prace poza zwiększeniem funkcjonalności obiektu pozwolą na polepszenie i rozszerzenie dotychczasowej oferty usprawniania skierowanej  do osób przebywających w ŚDS w tym dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz poruszających się na wózku inwalidzkim. Tej  modernizacji bardzo potrzebowaliśmy i na  niej nie  poprzestajemy - dodaje dyrektor ŚDS. W roku 2022 zaplanowane są dalsze prace remontowe.