29 sierpnia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Starogardzie Gdańskim odwiedzili przedstawiciele Straży Miejskiej.

W spotkaniu wzięły udział Krystyna Kwidzińska-Kulas – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej oraz strażniczka Justyna Wielgosz. Panie opowiedziały o specyfice swojej pracy. Omówiły zakres działań i zadań, jakie na co dzień wykonuje Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim.
– Mieszkańcy mogą dzwonić ze wszystkimi problemami – zapewnia Krystyna Kwidzińska-Kulas. – W przypadku braku kompetencji w danej sprawie zadaniem dyżurnego jest udzielenie informacji, gdzie można zwrócić się o pomoc i co należy uczynić w konkretnej sprawie, np. zgłosić zawiadomienie o przestępstwie do Policji lub innej stosownej instytucji.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną porządku publicznego na terenie Starogardu można zgłaszać się osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Starogardzie przy ul. Kolejowej 5A lub telefonicznie pod numerem 58 530-60-95 lub telefonem alarmowym 986.

Na zakończenie spotkania w związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym, uczestniczy otrzymali opaski odblaskowe.

Fot: Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim