Wózkowo-sportowo to tytuł projektu sportowego zainicjowany przez grupę mieszkańców, którzy na jego realizację otrzymali wsparcie z rąk prezydenta miasta Janusza Stankowiaka.

30 sierpnia umowę na dofinansowanie zadania w kwocie 3000 zł podpisali prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz w imieniu grupy inicjatywnej Justyna Gwizdała.

Zaplanowane wydarzenie jest kontynuacją działania, które po raz pierwszy odbyło się w minionym roku z inicjatywy Środowiskowego Domu Samopomocy. Promuje ono sport osób niepełnosprawnych, jego funkcję zdrowotną, rehabilitacyjną oraz integrującą środowisko osób z dysfunkcjami. Do udziału w zawodach zaproszonych zostanie 50 zawodników, mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Wszystko po to, aby zaktywizować osoby poruszające się na wózku inwalidzkim do uprawniania sportu i aktywności w ramach własnych możliwości.
Działania te pomogą przełamywać bariery i stereotypy społeczne, rozwijają świadomość, uwrażliwiają, oswajają na tematy potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto inicjatywa ma pokazać że przestrzeń miasta jest przestrzenią wspólną dla wszystkich mieszkańców.

Zawody odbędą się 8 września od godziny 10.00 do 15.00 na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny.