Jak Piknik Kociewskich Rozmaitości to nie gdzie indziej jak w stolicy Kociewia czyli w naszym pięknym mieście, prowadzony przez piękne  Kociewianki i traktujący o najlepszych  specjałach tego regionu.
I tak właśnie było  na naszym wczorajszym  spotkaniu kociewskim, smacznie i po kociewsku.
 
…W naszych ŚDS-owych głowach w pierwszym kwartale b. r zakiełkował pomysł na działanie pozwalające lepiej poznać kulturę i tradycję naszego pięknego regionu. Ponadto pozwalające na partnerską współpracę międzysektorową oparta o własne zasoby i możliwości.
 
Wszystkie powyższe cele idealnie wpisały się  w założenia  Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Grupę Działania ,,Chata Kociewia” i znalazły swoje miejsce we wniosku o dotację w konkursie grantowym ,,Działaj lokalnie 2022”.
 
Oczywiście pomyślnie zostały ocenione a na realizację działań otrzymaliśmy dotację. I Kociewskie Rozmaitości stały się faktem i realnym działaniem Stowarzyszenia Rekord wnioskodawcy projektu oraz grupy nieformalnej: Pozytywnie-Aktywni   reprezentującej Środowiskowy Dom Samopomocy w osobach Katarzyny Sojka, Justyny Gwizdała oraz Aleksandry Formela.
 
W okresie od lipca do listopada b.r. w ramach partnerskich działań projektowych zrealizowano 5 warsztatów tematycznych eksplorujących kulturę naszego regionu, a mianowicie:
,,Kociewie śpiewem się niesie” realizowane we współpracy z Fundacja Pokój Muzyczny, Chórem Jutrzenka z Lubichowa oraz Michałem Nagórskim,
,, Kociewska legenda” realizowana pod opieka pani Aleksandry Miczek
,,Kociewia z mikrofonem przemierzanie” warsztat dziennikarski realizowany z Radiem Starogard oraz Grzegorzem Kochańskim
,,Motyw Kociewski w rękodziele” warsztat pracy manualnej realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych  oraz ,,Kociewskie Gary” realizowane we współpracy z KGW ,,Modraki” 
z Borzechowa oraz panią Dorotą Piechowską.
 
Działania warsztatowe objęły łącznie 50 osób z niepełnosprawnościami oraz około 50 osób spoza ŚDS zaproszonych do współtworzenia projektu.
 
Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy z całego serca:
 • Panu Januszowi Stankowiakowi Prezydentowi Miasta Starogard Gdański
 • Wydziałowi Informacji Społecznej UM Starogard Gdański
 • Grupie Działaj Lokalnie ,, Chata Kociewia”
 • Pani Joannie Aszyk 
 • Stowarzyszeniu ,,Rekord”
 • Pani Monice Kełpin
 • Pani Aleksandrze Barszcz
 • Pani Marzenie Klein
 • Panu Michałowi Nagórskiemu
 • Fundacji Pokój Muzyczny
 • Chórowi Jutrzenka z Lubichowa
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubichowie
 • Panu Franciszkowi Lewickiemu Kierownikowi GOK
 • Radiu Starogard 
 • Panu Grzegorzowi Kochańskiemu
 • Stowarzyszeniu Nasz Starogard
 • KGW Modraki z Lubichowa
 • Pani Dorocie Piechowskiej
 • Państwu Jarosławie i Henrykowi Godlewskim
 • Państwu Beacie i Andrzejowi Bunikowskim
 • Panu Arturowi Hossa
 • Radiu Gdańsk
 • SDSteam