Nowe auto w ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim już od początku swojej samodzielnej działalności tj. od stycznia 2021 roku, aktywnie uczestniczył w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych , m.in. na zakup mikrobusu dla osób niepełnosprawnych.

28 stycznia 2020r. ŚDS zgłosił Prezydentowi Miasta Starogard Gdański potrzebę zakupu mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, którego efektem było utworzenie nowego zadania pn.: "Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Miejskiej Starogard Gdański".

Środowiskowy Dom Samopomocy wspólnie z Gminą Miejską Starogard Gdański wystąpił do Państwowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o dofinansowanie ww. zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z "Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar D.

28 lipca 2020r. Zarząd PFRON pozytywnie zaopiniował wniosek i przyznał dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 90'000,00 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, Środowiskowy Dom Samopomocy przygotował i ogłosił przetarg na zakup mikrobusu w dniu 26 października 2020r., w wyniku którego został wyłoniony wykonawca na sprzedaż i dostarczenie do ŚDS samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

5 listopada został podpisana Umowa między Stronami, w której Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do 28 lutego 2021r.
W dniu 03.03.2021r. w siedzibie Domu przy ul. Pelplińskiej 3 nowy, długo wyczekiwany przez społeczność ŚDS samochód Ford Transit Custom został oficjalnie przekazany do użytkowania przez pana Prezydenta Janusza Stankowiaka dyrektorowi ŚDS - pani Aleksandrze Formela oraz pracownikom Domu. Przekazanie pojazdu, swoją obecnością uświetnił ks. proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Wojciech - ks. Janusz Lipski.

- Dzięki dostosowaniu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 na wózkach inwalidzkich – na czym bardzo nam zależało - nowy bus na pewno pozwoli na bardziej komfortową jazdę oraz usprawni obsługę transportową uczestników ŚDS. Sprawne wsiadanie i przewóz osób na wózkach umożliwią specjalne najazdy, a bezpieczeństwo podróży zapewnią dodatkowe komplety pasów i szyny montażowe do mocowania wózków. Bus posłuży do przewozu ośmiu osób i kierowcy. Auto posiada podwyższony dach, dzięki czemu ułatwi wsiadanie i obsługę przewożonych podopiecznych / zapinanie pasów, wpinanie i wypinanie wózka. Dodatkowym atutem jest wyposażenie pojazdu w boczny zewnętrzny stopień, który w znacznym stopniu ułatwi samodzielne wsiadanie podopiecznych.

Bus wykorzystywany jest przez ŚDS do codziennego transportu uczestników, którzy nie są w stanie dotrzeć na zajęcia samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej i nie ma możliwości aby taką pomoc uzyskały od osób trzecich. To łącznie do 25 osób dziennie. Ponadto, umożliwia poruszenie się i wyjazdy uczestników w ramach współpracy z innymi podmiotami na terenie powiatu i województwa. To ważne działanie, umożliwiające Gminie Miejskiej Starogard Gdański zwiększenie dostępności swoim mieszkańcom poprzez znoszenie barier, w tym wypadku transportowych - mówi dyrektor ŚDS Aleksandra Formela.
Warto przypomnieć, że w roku 2020 miasto zapłaciło ponad 700 tys. zł za likwidację barier architektonicznych w budynku ww. ośrodka wsparcia Gminy Starogard Gdański dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prace w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 w rozpoczęły się w marcu 2020 roku. W wyniku prac remontowych powstała nowa, samodzielna klatka schodowa na tyłach domu. Dom wyposażony został w windę, która zapewniła mieszkańcom swobodną komunikację pomiędzy kondygnacjami budynku. Przebudowano też instalację elektryczną i wodociągową. Wszystkie pomieszczenia i sprzęty dostosowane zostały do aktualnych wymagań p.poż. Pojawiły się hydranty i oświetlenie awaryjne.
– Ten remont był bardzo potrzebny, wręcz niezbędny z uwagi na wiek budynku, stan techniczny systemów instalacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych lub ich brak – mówi Aleksandra Formela dyrektor ŚDS. – Od dawna czuliśmy potrzebę dostosowania jego pomieszczeń do potrzeb naszych mieszkańców, aby mogli się swobodnie poruszać. Osoby niepełnosprawne stanowią bardzo zróżnicowaną grupę odbiorców nie tylko pod względem rodzaju i zakresu niepełnosprawności, lecz także pod względem ograniczeń motorycznych. To one determinują, utrudniają, ograniczają lub uniemożliwiają im samodzielne docieranie do poszczególnych instytucji, miejsc czy też pełnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Instalacja windy usprawni im życie, a nam – opiekunom – ułatwi pracę. Przede wszystkim umożliwi prowadzenie terapii zajęciowej i treningów celowej aktywności dla wszystkich uczestników w tym tych najmniej sprawnych motorycznie, co cieszy nas najbardziej – dodała dyrektor ŚDS.

Dostępność i likwidacja barier jakichkolwiek w tym architektonicznych zawsze niesie za sobą pozytywne skutki – podkreśla prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Umożliwia zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności i niweluje jej skutki. Zwiększa też niezależność niepełnosprawnych mieszkańców Starogardu Gdańskiego, co chyba jest najważniejsze dla tych osób. Naszym wspólnym celem jest dbanie o to, aby Starogard był miastem coraz bardziej przyjaznym do życia. Zmiany w ŚDS przy ul. Pelplińskiej jak najbardziej wpisują się w tę strategię, co mnie osobiście również bardzo cieszy – spuentował prezydent.

Likwidacja barier architektonicznych i dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością to ważne elementy miejskiej polityki społecznej i strategii rozwoju miasta. Każde udogodnienie dla osób niepełnosprawnych zwiększa ich możliwości do korzystania w pełni ze swoich praw, a także uczestnictwa w życiu społecznym, Nic więc dziwnego, że zadania mające na celu dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, uczyniono priorytetowymi.